ref1.jpg
ref2.jpg

Hans van Kooten - Directeur De Ontdekking

Uitdaging:

Directeur Hans van Kooten van basisschool De Ontdekking in Almere hecht veel waarde aan de ontwikkeling van hun leerlingen op verschilende fronten. Naast theoretische kennis is houding/gedrag/gewoonten belangrijk bij deze ontwikkeling. Hoe beelden we gedrag uit, en hoe geven we dit onze leerlingen mee?

 

Aanpak:

Daltonschool De ontdekking heeft samen met Visual Brain een aanpak ontwikkeld op basis van een aantal karakters en een landkaart. Het karakter – Aran de Ontdekker – reist ieder schooljaar langs 6 plekken op de landkaart die staan voor de waarden van de school (geïnspireerd op de 7 gewoonten van Covey in combinatie met de daltonwaarden) en wordt integraal als aanvulling aangeboden op het reguliere lesmateriaal.

 

Resultaten:

3 Magneetborden met 12 verwisselbare panelen. Integrale borging van deze aanpak in alle klaslokalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klant aan het woord:

yvonne.jpg

Yvonne Penne - Directeur Het Universum

Uitdaging:

Directeur Yvonne Penne van basisschool Het Universum in Almere zet in op PBS: Positive Behaviour System. Met deze methode stimuleert zij positief gedrag door alle lagen van haar school van leerling tot docent, tot ouder enz. Een belangrijk onderdeel van PBS is het visualiseren van gedragsverwachtingen. Deze visualisaties moeten door het gehele schoolgebouw zichtbaar zijn en worden in de klassen behandeld.

Aanpak:

Vanuit de kinderraad is nagedacht over een mascotte, en een naam voor die mascotte. Die wordt op school geintroduceerd en zal het goede voorbeeld geven. De kinderraad heeft zelf tekeningen aangeleverd en ideeën en zijn met hun voorstel en de schetsen van Visual Brain in gesprek gegaan met de werkgroep PBS. Vanuit daar is de mascotte samen met Visual Brain tot leven gewekt en is nu niet meer weg te denken in de school.

 

Resultaten:

Overal in de school is Comet te zien met gedrachtsverwachtingen en de 3 belangrijke waarden van de school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klant aan het woord:

comet.jpg
comet2.jpg